Integraatiot ja räätälöinti

Kehitä liiketoimintaasi kustannustehokkaasti.

Destonin toiminta on alusta asti ollut kiinteästi sidoksissa erilaisten räätälöityjen liiketoimintaratkaisujen toteutuksissa.

Pitkäaikaisilla asiakkaillamme, kuten FilmTownilla ja Suomen Yrityskaupoilla on edelleenkin käytössään toteuttamiamme ratkaisuja. Olemme myös valmistaneet valmiita tuotteita asiakkaiden liiketoiminnan tueksi, kuten verkkokauppajärjestelmiin integroituvan HelppoKassan.

Integraatiopalvelu on toteutettu Microsoftin Azure Service Bus -tekniikalla, joka mahdollistaa reaaliaikaisen ja varman tiedonsiirron eri järjestelmien välillä.

Palvelu on suunniteltu niin, että siihen voidaan liittää helposti erilaisia järjestelmiä ja välittää tietoja sujuvasti yrityksen jo käytössä olevien järjestelmien välillä.

Integraatiopalvelun avulla voidaan myös suorittaa erilaisia toimintoja yrityksesi liiketoiminnan mallin mukaan. Esimerkiksi verkkokaupan tilauksen jälkeen lähetetään viesti verkkokaupan ylläpitäjälle tai lasku asiakkaalle automaattisesti toiminnanohjauksen kautta.

Integraatiot eri järjestelmien välillä voidaan rakentaa usealla eri tavalla. Keskeistä palvelussa on tiedon saattaminen kaikkien integroitavien ohjelmien saataville heti kun tieto on muuttunut.